Kontakt i mapa dojazdowa


Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki
Grażyna Śniadewicz

05-822 Milanówek
ul. Kościelna 5A
tel. 022 755 85 90
kom. 502 224 848
e-mail: sniadewicz@gmail.com